Etiket - serbest bölge

2021/28 Serbest Bölgelerde Üretim Faaliyetinde Çalışanlardaki Gelir Vergisi İstisnası Koşulları 2020 yılı için Hafifletildi

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’ncümaddesinde bu bölgede yapılan faaliyetler ilgili vergiistisnaları düzenlenmiştir. Aynı maddenin İkinci fıkrasının “b”bendi uyarınca, üretim birimlerinde çalışanların kazançlarıiçin geçerli olan gelir vergisi istisnası aşağıdaki şekildedüzenlenmiştir. b) (Değişik: 9/2/2017-6772/7 md.) Bu bölgelerde üretilenürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraçeden mükelleflerin istihdam ettikleri personele...

Devamı...