Etiket - VUK

2021/29 526 nolu VUK GT ile E-Belge Uygulamasında yapılan değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gibi elektronik belgeuygulamalarına ilişkin detaylı düzenlemeler, 509 seri noluVUK Genel Tebliği’nde yer almaktadır. 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 526 sıranolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 509 nolu VUK GT’ndebazı değişiklikler yapılmıştır. Yayımı (9 Şubat 2021) tarihinde yürürlüğe giren GenelTebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. SAĞLIK...

Devamı...