Etiket - Yapılandırma

2021/65 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunda Yer alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatıldı

7326 sayılı Kanun vergi, SGK gibi kamuya olan borçların yapılandırılması, yargı safhası borçların yapılandırılması, matrah artırımı, stokların düzeltilmesi, kasa affı gibi çok çeşitli ve kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Geçici süreli bu kanundan yararlanmak için usulüne uygun bir şekilde başvurmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Kararı ile Kanundan yararlanmak için başvuru süresi, ve ilk...

Devamı...

2021/58 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Genel Tebliğ 1 ve Gelişmeler

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun uygulamasına ilişkin İnternet Vergi Dairesindeki güncellemeler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 7256 sayılı Kanunda ele alınan konular aşağıdaki gibidir. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması, (md.3) • İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler (md.4) • Matrah ve vergi artırımı (md.5) • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Kasa, ortaklardan alacak, stok...

Devamı...

2021/54 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Konusunda Gelişmeler

TBMM’nda görüşülmekte olan 2/3622 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Komisyondaki görüşmelerde kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %5’ten %3’e indirilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülecek hali Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Kısaca Mali Af,...

Devamı...