2020/48 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

2635 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Bu Karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin personel ve kira harcamaları ile bölge işleticilerinin yatırım kredilerine ilişkin faiz ve kar payı gibi giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bahsi geçen kararda, ihtisas Serbest Bölge Kullanıcıları için en fazla 5 yıl süreli geçerli olan destekler aşağıdaki gibidi

  • Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15,000 Amerikan dolarına kadar desteklenecektir
  • Kullanıcıların bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları %50 oranında ve yıllık olarak en fazla 75,000 dolara kadar desteklenecektir.

Öte yandan, İhtisas Serbest Bölge işleticileri de, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon Amerikan dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında desteklenecekler.

İlgili Karar ektedir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

EK : İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar

EK : İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir