2020/51 Kısa Çalışma Ödeneği ile Sözleşme Fesih Yasağı Bir Ay Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Haziran 2020 tarihli nüshasında 2706 ve 2707 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile kısa çalışma ödeneği süresi ve sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin düzenleme :

Cumhurbaşkanlığı’nın 2706 Sayılı Kararı ile 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle,

30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay süreyle uzatılmıştır.

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

İş ve Hizmet Sözleşmelerinde Fesih Yasağı İle ilgili Düzenleme:

4857sayılı İş Kanunu’na 7244 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 uncu maddesinde, maddenin yürürlüğe girdiği 17/04/2020 tarihi ile 17/07/2020 tarihleri arasındaki 3 aylık süreçte işveren tarafından iş veya hizmet sözleşmelerinin feshedilemeyeceği hükmü yer almaktaydı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2707 sayılı Kararı ilebu fesih yasağı 1 ay daha uzatılmıştır.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 1  Cumhurbaşkanlığı’nın 2706 Sayılı Kararı
Ek : 2  Cumhurbaşkanlığı’nın 2707 Sayılı Kararı

Ek: 2 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir