2020/52 GEKAP Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulama esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde 29.06.2020 tarihinde “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin bir yazı yayımlamıştır. GEKAP uygulamasına ilişkin konuları açıklayan söz konusu yazıda bahsi geçen başlıca konular aşağıda özetlenmiştir.

  • İthalat tanımına ilişkin ilaveler edilmiştir.
  • İhraç kayıtlı satışlar, ihracat kapsamında değerlendirilmiş ve GEKAP kapsamı dışında tutulmuştur.
  • Plastik poşet dışındaki ambalajların iade edilmesi halinde, iade kapsamında işlem tesis edilmektedir.
  • Taşıma ekipmanları tanımlanmış, bu nitelikteki ekipmanların GEKAP uygulaması dışında tutulması sağlanmıştır.
  • Ambalajlar için yeni örnekler sunulmuştur. Sunulan örneklere göre, bir okulda personele ya da ziyaretçilere tek kullanımlık bardaklarla su ikramı yapılması halinde, bu bardaklar ambalaj olarak değerlendirilmemektedir. Oysa kantin, yemekhane gibi yerlerde tek kullanımlık bardaklarla satış yapılması halinde ise, bu bardaklar ambalaj sayılmakta ve geri kazanım katılım payı uygulaması kapsamı içerisindedir. Ayrıca başka bir örnekte, bir satış noktasında, müşterilere soğuk ve sıcak ikram yapılması halinde ise, bu bardakların geri kazanım katılım payı ödemesine tabi olduğu belirtilmiştir.
  • Depozito uygulaması dahilinde geri toplanmak üzere piyasaya arz edilen ambalajlar için beyanname verilecek ancak katılım payı ödenmeyecektir.
  • Kâr gütmeyen hayır ve insani yardım kurumlarına gönderilen malzemelerin ambalajları GEKAP uygulamasından çıkarılmıştır.
  • Son kullanma ve tüketim tarihi geçtiği için piyasadan geri çekilen ürünler ve ambalajları için ödenmiş geri kazanım payları iade işlemine tabi tutulacaktır.
  • Elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal parçaları olarak kullanılan ve sadece bu amaç için piyasaya sürülenler için beyan yapılacak ancak geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir. Münferit olarak piyasaya arz edilenler için ise hem beyan yapılacak ve hem de tahsilat yapılacaktır.
  • Pil ve akümülatörler için depozito uygulaması dahilinde geri kazanım katılım payı beyanı yapılacak ancak ödeme yapılmayacaktır. Depozito uygulaması Bakanlık iznine tabidir.

Yukarıda özetini verdiğimiz bu düzenleme yazımız ekinde yer almaktadır.

Öte yandan, 2020/04 numaralı Sirkülerimizde sizlerle paylaştığımız üzere, 2020 yılı Ocak – Haziran 2020 dönemine ilişkin GEKAP beyannamesinin, (31 Temmuz 2020 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle) en geç 4 Ağustos 2020 günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Ek : Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir