2020/58 Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamaları 1 Ay uzatıldı

Yeni koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük yasak uygulamaları yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Öte yandan, geçici süreli bu uygulamalara dönük olarak Cumhurbaşkanı’nın süre uzatımları konusunda yetkisi bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 ve 2811 sayılı Kararları ile bu yetkilerini kullanarak, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük yasaklara ilişkin süreleri 1’er ay uzatmıştır. Metinlerine ekte yer verilen Cumhurbaşkanı Kararlarına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır.

Kısa çalışma uygulaması

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2810 sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılmıştır.

Yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

• 31.07.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.08.2020 tarihinden itibaren,

• 31.07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere, bir ay süreyle uzatılmıştır.

Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulaması

4857 sayılı Kanunu geçici 10. Maddesi 1 ve 2. fıkralarında düzenlenen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ilk olarak 17.04.2020 – 17.07.2020 dönemi için uygulanmış daha sonra bu süre 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.08.2020 tarihine kadar 1 ay uzatılmıştı

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler 17.08.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere bir ay daha uzatılmıştır.

Diğer taraftan, kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı uygulamalarına dönük önceki Sirkülerimizde detay açıklamalar bulunmaktadır. İlgili Sirkülere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir