2020/59 Bazı KDV ve stopaj oranları 31 Aralık 2020 tarihine kadar düşürülmüştür

Yeni Koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV oranları ve gelir vergisi stopaj oranları indirilmiştir. Yapılan vergi indirimleri 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 dönemindeki işlemlere uygulanacaktır.

Vergi indirimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Uygulamanın detayları aşağıda özetlenmiştir.

BAZI KDV ORANLARINDAKİ İNDİRİM

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na Geçici 6’ncı madde eklenmiştir. Yapılan eklemeye istinaden, sayılan bazı hizmetlerin KDV oranı %18’den %8’e, turizm ve yemek sektörüne ilişkin bazı hizmetler ise %8’den %1’e indirilmiştir.

KDV oranı % 18’den % 8’e indirilen teslim ve hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • İşyeri kiralama hizmeti,
 • Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,
 • Düğün, nikâh, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,
 • Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,
 • Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,
 • Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,
 • Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri,
 • Halı ve kilim yıkama hizmetleri,
 • Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi v.b.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),,
 • Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
 • Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,
 • Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),
 • Yeme içme hizmetleri (KDV Oranlarının Belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri) (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
 • Yolcu taşımacılığı hizmetleri,
 • Süs bitkileri ile çiçek teslimleri (30.12.2019 tarih ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan), (Türk Gümrük Tarife Cetveli 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00, pozisyonlarında yer alan mallar hariç)

Diğer taraftan, aşağıdaki hizmetler için geçerli KDV oranı % 8’den % 1’e indirilmiştir.

 • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
 • Yeme içme hizmetleri (Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
 • Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan Geceleme hizmetleri (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya 3 da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

KİRA ÖDEMELERİNDE GEÇERLİ STOPAJ ORANI %10’A İNDİRİLMİŞTİR

Diğer taraftan 31 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde geçerli gelir vergisi stopajı (vergi tevkifatı veya vergi kesintisi) oranı %20’den %10’a indirilmiştir. %10 oranı 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasından nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacaktır

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, aşağıdaki ödemelerde geçerli gelir vergisi stopaj oranı %10 olarak uygulanacaktır.

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan;
  o 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeleri,
  o Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara
  yapılan kira ödemeleri,
  o Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü
  bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi çerçevesinde kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

1 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında yapılacak kira ödemelerinde ise, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde geçerli olan %20 oranı uygulanmaya devam edecektir.

Bu sirkülerimize konu vergi indirimlerini düzenleyen 2812 ve 2813 Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ, Sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir