2020/70 Kambiyo Muamelelerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı Binde 2’ye indirildi

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan BSMV oranı, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere binde 2’ye düşürülmüştür. Bilindiği üzere bu oran 24 Mayıs 2020 tarihinden beri %1 (yüzde bir) olarak uygulanmaktaydı. (35 nolu Sirkülerimiz)

Öte yandan, 35 numaralı Sirkülerimizde bahsedilen aşağıdaki istisnalar geçerliliğini sürdürmektedir

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
  • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.(2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile)

Döviz satışlarında ve bankalar tarafından fiziki olmayan altın satışlarında uygulanacak kambiyo vergisi (BSMV) oranını yüzde 1’den (binde 10’dan) binde 2’ye düşüren 3031 sayılı karar Resmi Gazete’de yayımı (30 Eylül 2020) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir