2020/73 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

30 Aralık 2019 Tarihinde imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”  01.10.2020 tarih ve (mükerrer) 31261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmanın imzacı ülkelerinden bir kabul edilecek ve diğer ülke idarelerine sunulan ülke bazlı raporları Türk Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.

2020/68 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunar. Ancak, Türkiye ile bilgi değişimi yapan bir ülke idaresine ana işletme tarafından bu raporun sunulması ve raporun da Türk vergi idaresince paylaşılması halinde, ülke bazlı raporun Türkiye vergi idaresine sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Türkiye ile anlaşmaya taraf ülkeler arasında otomatik bilgi değişiminin başlayabilmesi için Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın 8’nci maddesi uyarınca yürürlüğe girmesine yönelik aktivasyon sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Anlaşma etkin hale gelinceye kadar, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda, Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu elektronik ortamda Türkiye İdare’sine sunması gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir