2020/75 Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Göre Mükellefiyetin Terkinine İlişkin 520 Sayılı VUK Tebliği

Gerçek bir ticari faaliyeti olmadığı halde, sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin mükellefiyeti vergi idaresi tarafından silinebilmektedir. Konuya ilişkin yasal dayanak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160 ve 160/A maddeleridir

VUK md. 160 uyarınca, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile sahte belge düzenleme amacıyla mükellefiyet açtığı tespit edilenler ile mükellefiyet kaydının devamında gerek görülmediği belirtilenlerin, mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilmektedir. VUK md.160 kapsamında, rapora bağlı terkin süreci bazı hallerde uzun zaman alabilmekte, bu esnada mükellefiyet kaydı devam eden bu kapsamdaki mükellefler sahte belge üretmeye devam edebilmektedirler. Süreçlerin uzaması, sahte belge kullanımına bağlı vergi kayıplarının artmasına ve iyi niyetli mükelleflerin mağduriyetlerinin artmasına yol açabilmektedir

Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasının temin edilmesi amacıyla, 2019 yılında kabul edilen 7194 sayılı Kanunun 24’ncü maddesi ile VUK’na 160/A maddesi eklenmiştir

VUK md. 160/A düzenlemesi uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilecektir.

Uygulamanın detayları ekte yer alan 07.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 520 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 520 Sayılı VUK Genel Tebliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir