2020/83 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 7256 sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN adını taşıyan 7256 sayılı kanun 46 maddeden oluşmaktadır. 7256 sayılı Kanunda yer alan en kapsamlı ve belki de en geniş insan kitlesini etkileyen düzenlemeler, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemedir. Bu Kanun ile ayrıca 17 farklı Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapılan kanunlar, Kanunda yer alan sıralarına göre aşağıdaki gibidir.

1. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ilişkin düzenlemeler
2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler
3. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na ilişkin düzenleme
4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler
5. 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilişkin düzenlemeler
6. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na ilişkin düzenleme
7. 4706 sayılı Kanuna ilişkin düzenleme
8. 4904 sayılı Kanuna ilişkin düzenleme
9. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a ilişkin düzenleme
10. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’a ilişkin düzenlemeler
11. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler
12. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ilişkin düzenlemeler
13. 6111 sayılı Kanuna ilişkin düzenleme
14. 7075 sayılı Kanuna ilişkin düzenleme
15. 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanununa ilişkin düzenleme
16. 7226 sayılı Kanuna ilişkin düzenleme
17. 7244 sayılı Kanuna ilişkin düzenleme

Yasanın önemli bir kısmı yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girmişken bazı maddeleri ise 2021 ve 2022 yıllarında yürürlüğe girmektedir.

Çok sayıda kanunu ilgilendiren bu Torba Kanunla ilgili olarak ECC Denetim tarafından hazırlanan Sirkülerler sizlere iletilecektir.

7256 sayılı Kanun metni düzenlenmiş ve yürürlük tarihler madde başlığına işlenmiş şekilde Sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Yararlı olması dileklerimizle.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

ECC 83 Sirküler Eki: 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir