2020/85 7256 sayılı Kanun Uyarınca SGK Borçlarının Yapılandırılması

17/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 sayılı Kanun uyarınca vergi borçlarının yanı sıra, SGK borçlarının yapılandırılmasına dönük düzenlemeler de yer almaktadır.

2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş Kuruma olan aşağıdaki borçlar, 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamındadır.

 • Sigorta primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri, • İşsizlik sigorta primleri,
 • 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

7256 sayılı Kanundaki yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

SGK BORÇLARINDA BAŞVURULARIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Aşağıdaki başvuruların en geç 31/12/2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 • İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,
 • Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,
 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,
 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye

Öte yandan 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılanmasında ilişkin düzenleme 7256 sk md. 2/11-19’da düzenlenmiş olup, yapılandırmanın özeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

Peşin veya iki taksitte ödemede, faiz tutarında ilave indirimler yapılmaktadır.

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

18 taksite kadar (36 ay) taksitle ödeme yapılabilmektedir. Ancak bu durumda ilave faiz ödemek gerekmektedir. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

Diğer taraftan, SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar, Kurumun internet sitesinde (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/yapilandirma_kanunu) ve SGK tarafından yayınlanan 2020/45 sayılı Genelgede yer almaktadır. Söz konusu 2020/45 nolu genelge, TÜRMOB’un internet sitesinde yer almaktadır.

https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/18020

Yararlı olması dileklerimizle.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir