2021/2 2021 yılı Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 28 Aralık 2020 tarihi itibariyle 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemiştir. Komisyon kararına göre, günlük brüt asgari ücret 119,25 TL, aylık asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2021 yılı için geçerli aylık asgari ücret, (bekar, çocuksuz bir çalışan için) net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanacaktır.

Belirlenen asgari ücret milli seviyede uygulanacaktır.

2020 yılı için geçerli olan asgari ücret tutarı 2943 TL idi. Yapılan değişiklik %21,6 oranında artış anlamına gelmektedir.

Belirlenen asgari ücret tutarına göre, bazı hesaplamalar aşağıdaki gibidir.

ÇALIŞANIN ELİNE GEÇEN TUTAR

Asgari Ücret Komisyonunca belirlenen 3.577,50 TL brüt rakam olup bu tutardan SGK ve vergi kesintileri yapılmaktadır. Kesintiler sonrasında ele geçen tutar, çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre, çok az değişiklik göstermekte olup, bekar ve çocuksuz bir çalışan için ücret hesabı aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki hesaplamadan görüldüğü üzere, 3.577,50 TL brüt tutarın %79’luk kısmı çalışanın cebine girerken, %21’lik kısmı vergi ve SGK primi olarak devlete ödenmektedir.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

İşveren, brüt tutara ilave olarak çalışan adına Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ve İşsizlik Sigortası primleri de ödemektedir.

Buna göre, asgari ücretli bir çalışanın işverene aylık maliyeti 4.203,56 TL iken yıllık maliyet 50.422,75 TL’na ulaşmaktadır. Detay hesaplama aşağıdaki gibidir.

* SGK işveren maliyetinden, %5 peşin ödeme indirimi düşülmüştür.

Brüt asgari ücret tutarının üzerine işveren tarafından ödenen tutarlar maliyeti %17,5 artırmaktadır. Diğer taraftan 4.203,56 TL olan işveren maliyeti olan asgari ücretlinin eline geçen tutar, 2825,90 TL olduğu düşünüldüğünde, asgari ücretliden yapılan toplam 1.377,66 TL kesinti yapıldığı, bu tutarın toplam maliyetin yaklaşık %33’üne ulaştığı görülmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNE ETKİSİ

Sosyal güvenlik primlerinin hesaplanmasına esas matrah tutarı asgari ücretin altında olamamaktadır. Diğer taraftan SGK primleri için tavanı ise asgari ücretin 7,5 katıdır. Asgari ücretin değişmiş olması, SGK primi taban ve tavan tutarlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş olmaktadır.

SGK prim tabanı 3.577,50 TL
Prim tavanı 7,5 kat 26.831,25 TL

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

ECC Sirküler Eki ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir