2021/4 31.12.2020 tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında ve yılsonlarında, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir.

217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak döviz değerlemesinin yapılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan 130 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre, kasa (efektif) mevcudu yabancı paraların varsa efektif alış kuru (yoksa döviz alış kuru) ile diğer mevcut, alacak ve borçların ise döviz alış kurları ile değerlenmesi gerekmektedir.

Bu yasal çerçevede, 31.12.2020 tarihli dördüncü geçici vergi dönemi ve kurumlar vergisi dönem sonu değerlemesinde kullanılacak olan kurlar aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir