2021/12 İşsizlik Sigortası Kanunu’ndaki destek tutarları artırıldı

13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CK) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda geçen çalışanlara ve işverenlere yapılan destekler asgari ücretin artışı oranında (%21,56) artırılmıştır. Yeni tutarlar Ocak 2021 döneminden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 3423 CK’da bahsi geçen destekler aşağıdadır ; 4447 sayılı İşsizlik Kanununun Geçici 24. Maddesinde yer alan; […]

2021/7 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplamasına esas olan 01 Ocak -30 Haziran 2021 dönemi için memur maaş ve katsayıları 6 Ocak 2021 tarih 27998389-11638 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi’yle duyurulmuştur. Bakanlık, 1 Ocak-30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan aylık katsayıyı (0,165786), taban aylık katsayısını ise (2,594917) olarak belirlemiştir. Bu katsayıları baz alarak yapılan hesaplamalar sonucunda  1 Ocak […]

2020/92 İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenen Bazı Süreler Cumhurbaşkanı tarafından uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı nüshasında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları (CK) ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlenen bazı sürelerin yürürlükleri uzatılmıştır. 3246 sayılı CK ile 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan süreler uzatılmıştır. 3246 sayılı CK ile yapılan düzenleme sonrasında, 4447 sayılı Kanunun Geç. Md. 26/1 aşağıdaki […]

2020/91 Kısa Çalışma İçin Başvuru Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Uzatılmıştır

Kısa çalışma, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 1 Aralık 2020 […]

2020/88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun’la ilgili 1 Seri nolu Genel Tebliği yayınlanmıştır

7256 sayılı Kanunun ödeme kolaylıklarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” başlığını taşıyan genel tebliğde, aşağıdaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar yer almaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İl özel […]

2020/86 7256 sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikleri

Bu Kanunda yapılan borç yapılandırılmasına ilişkin konular, ECC Denetim tarafından yayınlanan 2020/84 numaralı Sirküler ile açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde, Vergi Mevzuatını ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemeler açıklanmıştır. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Evlerde Üretilen Malları İnternet Ortamında Satanlara Vergi Muafiyeti Getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9’ncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. Yapılan […]

2020/80 İş Sözleşmesi Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 27 Ekim 2020 tarih 31287 sayılı nüshasında 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren (2 ay) uzatılmıştır. İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İş akitlerinin fesih yasağı 17 KASIM 2020 tarihine uzatılmıştır İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde 7244 sayılı Kanunla yapılan bir […]

2020/79 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

27 Ekim 2020 Tarih, 31287 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi iki ay daha uzatılmıştır. Daha önce 31/8/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 ay (2020/64 Sayılı Sirkülerimiz) uzatılan kısa çalışma ödeneğinin süresi, uzatılan bu süreden itibaren 2 ay daha (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır Buna göre, […]

2020/67 Kısa Çalışma Ödeneği ile İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2020 tarihli nüshasında 2930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Kasım 2020 tarihine (2 ay) uzatılmıştır . İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İş akitlerinin fesih yasağı 17 KASIM 2020 tarihine uzatılmıştır İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde 7244 sayılı Kanunla yapılan bir düzenleme ile, […]

2020/64 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

31 Ağustos 2020 Tarih, 31230 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi iki ay daha uzatılmıştır. Daha önce 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay (2020/58 Sayılı Sirkülerimiz) uzatılan kısa çalışma ödeneği uzatılan bu süreden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır. Buna göre, işverenler yeni bir başvuru […]