2020/69 Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Dönük Kısıtlama 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında çıkarılan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile, Sermaye Şirketlerinin kâr dağıtımlarına dönük kısıtlamalar getirilmiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısıtlamaların uygulanma süresi, 2020 yılsonuna kadar uzatılmış olmaktadır. Kısıtlamayı düzenleyen, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’ncü maddesi, güncellenmiş bir şekilde aşağıdaki gibi […]

2020/67 Kısa Çalışma Ödeneği ile İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2020 tarihli nüshasında 2930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Kasım 2020 tarihine (2 ay) uzatılmıştır . İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İş akitlerinin fesih yasağı 17 KASIM 2020 tarihine uzatılmıştır İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde 7244 sayılı Kanunla yapılan bir düzenleme ile, […]

2020/64 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

31 Ağustos 2020 Tarih, 31230 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi iki ay daha uzatılmıştır. Daha önce 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay (2020/58 Sayılı Sirkülerimiz) uzatılan kısa çalışma ödeneği uzatılan bu süreden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır. Buna göre, işverenler yeni bir başvuru […]

2020/58 Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamaları 1 Ay uzatıldı

Yeni koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük yasak uygulamaları yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Öte yandan, geçici süreli bu uygulamalara dönük olarak Cumhurbaşkanı’nın süre uzatımları konusunda yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 ve 2811 sayılı Kararları ile bu yetkilerini kullanarak, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük […]

2020/51 Kısa Çalışma Ödeneği ile Sözleşme Fesih Yasağı Bir Ay Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Haziran 2020 tarihli nüshasında 2706 ve 2707 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile kısa çalışma ödeneği süresi ve sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatılmıştır. Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin düzenleme : Cumhurbaşkanlığı’nın 2706 Sayılı Kararı ile 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk […]

2020/39 İşyeri sahibi vb. konumdaki 65 Yaş Üstü Kişilere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle ekteki duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mayıs 2020 tarihli genelgesi sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü özetlenmiştir. Duyuruda yer alan Bakanlık görüşü aşağıdaki gibidir. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK […]

2020/29 Koronavirüs Salgını Nedeniyle Yatırımların Tamamlanması İçin 1 Yıla Kadar Ek Süre Verilmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 9/5/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar, yaşanan koronavirüs salgınından etkilenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar için önem taşıyor. Ekte yer alan Karara göre, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, teşvik belgeleri 11 Mart 2020 […]

2020/26 Koronavirüs Salgını Nedeniyle Bazı Adli Sürelerin Durma Süreleri Uzatılmıştır

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kabul edilen 7226 sayılı Kanun’un geçici 1’nci maddesi ile yargı alanındaki bazı sürelerin işleyişi geçici süreli olarak durdurulmuş ve bu süreleri uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir. Ekte yer alan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7226 sayılı Kanun Geçici md.1’de durma süresinin sonu için 30 Nisan 2020 olarak belirlenen tarih […]

2020/19 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Düzenlemesi

7244 SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİ Kovid 19 olarak adlandırılan Yeni Koronavirüs salgını, ekonomik hayatı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu çerçevede, TBMM tarafından kabul edilen ve çeşitli Kanunlarda değişiklik öngören 7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17 Nisan 2020 Cuma […]

2020/18 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır.

30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresi 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin düzenleme, yazımız ekinde yer alan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.04.2020 tarihli 127 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılmıştır. Söz konusu Sirkülerde, “30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap […]