2021/11 Ülke Bazlı Raporlar İçin Aktivasyon Süreci Tamamlanan Ülkeler

Çok taraflı Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında, bir ülke idaresine sunulan Ülke Bazlı Raporlarının imzacı taraf konumundaki ilgili ülkenin yetkili idaresi ile paylaşılmaktadır. Türkiye’nin anlaşmayı onaylamasını müteakip, çeşitli ülkelerle aktivasyon süreci tamamlanmıştır. OECD’nin internet sitesinde yer alan güncel bilgiye göre, Ülke Bazlı Raporlara ilişkin olarak Türkiye 37 ülkeye bilgi verecek […]

2021/8 Vadeli Çeklerde Süre Uzatımı Hamiline Yazılı Pay Senetleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete’nin 31351 sayılı 5. Mükerrer nüshasında yayımlanmış olan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’la bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ilişkin özet bilgi aşağıdadır; VADELİ ÇEKLERİN İBRAZ YASAĞI SÜRESİ UZATILDI 7262 sayılı Kanunun 26. maddesi ile; 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3’üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer […]

2021/6 2021’de Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloda yer alan Değerli Kağıtların bedelleri yer almaktadır. Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer nüshasındaki Muhasebat Genel Müdürlüğü 66 Sıra Nolu Genel Tebliği ile (Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.) belirlenen, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli değerli kağıt bedelleri aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir ECC […]

2020/90 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ yayınlanmıştır

“Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ” 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de 7256 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ özetle gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve […]

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin yanı sıra sadece kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında dönük düzenlemeler bulunmaktadır. […]

2020/76 İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda Değişiklik

5624 sayılı Kanunun ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine dönük md. 14/A-4 düzenlemesi aşağıdaki gibidir. “(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir […]

2020/73 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

30 Aralık 2019 Tarihinde imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”  01.10.2020 tarih ve (mükerrer) 31261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmanın imzacı ülkelerinden bir kabul edilecek ve diğer ülke idarelerine […]

2020/57 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz 2020 tarihli nüshasında yayınlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, mali mevzuatta aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. • TBMM bünyesinde 17 kişiden oluşan Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur. • İşsizlik sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile kısa çalışmaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. • İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, işçi […]

2020/50 SPK Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği

Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2020 tarihli nüshasında Sermaye Piyasası Kurulu II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi Şirketleri ve bunların ortaklarını ilgilendiren söz konusu Tebliğ uyarınca, önemli işlemlerin gerçekleşmesi halinde, ilgili genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa […]

2020/47 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Tarihleri Yeniden Belirlenmiştir

19 Haziran 2020 tarihli 2020/44 sayılı Sirkülerimiz ile sizlere, bazı kişiler için VERBİS siciline kayıt sürelerinin 30 Haziran 2020 tarihinde dolacağı konusunu hatırlatmıştık. Öte yandan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23 Haziran 2020 tarihli Kararı ile söz konusu süre 30 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır. Detaylar aşağıda yer almaktadır 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi […]