2020/71 Mevduat ve Katılım Hesaplarındaki Stopaj Oranları Geçici Olarak Düşürülmüştür

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30 Eylül 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılacak yada vadesi yenilecek olan vadesiz ve özel cari hesaplara ait faiz ve kâr paylarına uygulanan tevkifat oranları değiştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda, geçerli olan ve geçici olarak uygulanacak olan stopaj oranları karşılıklı olarak gösterilmiştir. Yeni tevkifat oranlarının da yer aldığı 3032 sayılı […]

2020/68 Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği Yayımlandı

Transfer fiyatlandırması uygulamasına ilişkin açıklamalar, 1 nolu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğinde yer almaktadır. 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yer alan 4 numaralı Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği (TRF GT) ile 1 nolu TRF GT güncellenmiştir. Yapılan güncellemede, daha önce çeşitli Kanunlar ve Cumhurbaşkanı Kararları yapılan değişiklikler, 1 nolu TRF GT’ne işlenmek suretiyle güncelleştirilmiştir. 4 nolu TRF GT ile yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.  İLİŞKİLİ KİŞİ TANIMI YENİDEN YAPILMIŞTIR  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/2 maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye […]

2020/61 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi dairelerine verilen Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında birleştirilmiştir. Birleşik beyannamenin internet vergi dairesi üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmesi gerekmektedir. Uygulamaya Türkiye genelinde kademeli bir geçiş öngörülmüş ve 01.08.2020 tarihi itibariyle […]

2020/59 Bazı KDV ve stopaj oranları 31 Aralık 2020 tarihine kadar düşürülmüştür

Yeni Koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV oranları ve gelir vergisi stopaj oranları indirilmiştir. Yapılan vergi indirimleri 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 dönemindeki işlemlere uygulanacaktır. Vergi indirimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Uygulamanın detayları aşağıda özetlenmiştir. BAZI KDV ORANLARINDAKİ İNDİRİM […]

2020/56 2020 yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 09.07.2020 tarihli 54 sayılı Sirkülerinde; 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 sayılı […]

2020/54 Tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında da, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir. 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınarak döviz […]

2020/53 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

2016 yılında çıkarılan 9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile devlet yardımları uygulamasında sistemin etkinliğini ve esnekliğini artırmak amacıyla yatırımların proje bazlı desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmış bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu karar kapsamında, uygun bulunan ve desteklenmesine karar verilen büyük projeler için destekler sağlanmaktadır. 28.06.2020 Tarihli […]

2020/48 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

2635 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bu Karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde […]

2020/39 İşyeri sahibi vb. konumdaki 65 Yaş Üstü Kişilere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle ekteki duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mayıs 2020 tarihli genelgesi sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü özetlenmiştir. Duyuruda yer alan Bakanlık görüşü aşağıdaki gibidir. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK […]

2020/38 7194 sayılı Kanun Değişikliklerini Açıklayan 311 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’la, Gelir Vergisi Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin Bakanlık görüş ve düzenlemeleri, 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 311 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır. 311 […]