2020/88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun’la ilgili 1 Seri nolu Genel Tebliği yayınlanmıştır

7256 sayılı Kanunun ödeme kolaylıklarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” başlığını taşıyan genel tebliğde, aşağıdaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar yer almaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İl özel […]

2020/86 7256 sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikleri

Bu Kanunda yapılan borç yapılandırılmasına ilişkin konular, ECC Denetim tarafından yayınlanan 2020/84 numaralı Sirküler ile açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde, Vergi Mevzuatını ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemeler açıklanmıştır. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Evlerde Üretilen Malları İnternet Ortamında Satanlara Vergi Muafiyeti Getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9’ncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. Yapılan […]

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin yanı sıra sadece kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında dönük düzenlemeler bulunmaktadır. […]

2020/83 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 7256 sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN adını taşıyan 7256 sayılı kanun 46 maddeden oluşmaktadır. 7256 sayılı Kanunda yer alan en kapsamlı ve belki de en geniş insan kitlesini etkileyen düzenlemeler, kamu alacaklarının yapılandırılmasına […]

2020/63 Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine İlişkin KDV oranı %8 den %1’e düşürülmüştür

30 Ağustos 2020 tarih, 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2913 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile ; 24.12.2007 tarihli 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 6. Maddesinden sonra gelmek üzere […]

2020/59 Bazı KDV ve stopaj oranları 31 Aralık 2020 tarihine kadar düşürülmüştür

Yeni Koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV oranları ve gelir vergisi stopaj oranları indirilmiştir. Yapılan vergi indirimleri 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 dönemindeki işlemlere uygulanacaktır. Vergi indirimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Uygulamanın detayları aşağıda özetlenmiştir. BAZI KDV ORANLARINDAKİ İNDİRİM […]

2020/28 Mücbir Sebep Dönemine İlişkin KDV İadesi Uygulaması (32 seri nolu KDV GUT Değişiklik Tebliği)

GENEL AÇIKLAMA Vergi Daireleri, KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) sistemini kullanılarak KDV iadesi taleplerini değerlendirmektedirler. Yapılan kontrollerde, iade alan mükellefin yanı sıra, onun mal satın almış olduğu alt firmalar ve ilişkili bulunduğu diğer firmalara ilişkin incelemeler ve kontroller yapılmaktadır. Bu kontrollerde olumsuzluklar tespit edilmesi halinde, KDV iadesi yapılmamakta veya eksik yapılmaktadır. Öte yandan, Koronavirüs salgını […]

2020/21 Şubat ve Mart 2020 dönemleri KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bugün yayınlanan 21 Nisan 2020 tarih ve 129 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi […]

2020/13 Koronavirüs Salgını Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Süreler Uzatıldı.

İhraç kayıtlı teslim veya tecil terkin adıyla anılan uygulama KDV Kanunu’nun (11/1-c) maddesinde düzenlenmiştir. KDVK md. 11/1-c düzenlemesine göre, ihraç kayıtlı teslimlerde mal teslimi için hesaplanan KDV ihracatçı tarafından ödenmez; ancak ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç […]

2020/6 Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Verilecek KDV ve Muhtasar Beyannamelerin Ertelenmesine İlişkin 518 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü salgınını mücbir sebep kabul etmiş ve bu nedenle bazı beyanname ve formların verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerini uzatmıştır. Yapılan süre uzatımları, ECC Denetim tarafından yapılan sirkülerler de duyurulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü salgınını mücbir sebep kabul etmiş ve […]