2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020 tarihli 31349 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de […]

2020/101 Bazı Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Ekte yer alan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tütün mamullerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile bazı tütün mamullerindeki ÖTV oranları %67 den %63’e indirilmekle birlikte bu tütün mamullerindeki asgari maktu tutarlar %7 oranında artırılmıştır. Söz konusu vergi oran ve tutarları aşağıdaki […]

2020/62 Bazı Otomobillerin ÖTV Matrahlarında ve Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

30 Ağustos 2020 Tarih, 31229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P numaralı otomobillerin bazılarının özel tüketim vergisi matrahları ile ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. Yapılan değişiklikle, 1600 cm3’ten düşük benzinli ve dizel otomobillerde geçerli olan 70.000 TL olan eşik […]

2020/31 Bazı Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Ekte yer alan Karara göre, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, teşvik belgeleri 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam edenler için talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre verilebilecektir. Detaylar ekli Kararda yer almaktadır. Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir […]

2020/8 Kolalı İçecekler ve Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Ekte yer alan 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kolalı içecekler ve bazı tütün mamullerindeki ÖTV oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Kararla, %25 olarak uygulanan kolalı içeceklerdeki oran %35’e yükselmiştir. Tütün mamullerinde ise oran ve maktu tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, sigaranın ÖTV oranı ve tutarlarında bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu değişiklikleri […]