2020/85 7256 sayılı Kanun Uyarınca SGK Borçlarının Yapılandırılması

17/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 sayılı Kanun uyarınca vergi borçlarının yanı sıra, SGK borçlarının yapılandırılmasına dönük düzenlemeler de yer almaktadır. 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş Kuruma olan aşağıdaki borçlar, 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamındadır. Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, • İşsizlik sigorta primleri, 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları, […]

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin yanı sıra sadece kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında dönük düzenlemeler bulunmaktadır. […]

2020/83 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 7256 sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN adını taşıyan 7256 sayılı kanun 46 maddeden oluşmaktadır. 7256 sayılı Kanunda yer alan en kapsamlı ve belki de en geniş insan kitlesini etkileyen düzenlemeler, kamu alacaklarının yapılandırılmasına […]