2020/60 İzahata Davet konusundaki 519 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Resmi Gazete’nin 30 Temmuz 2020 tarihli nüshasında 519 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğ’de Vergi Usul Kanunu’nun 370’nci maddesinde düzenlenen İzaha Davet müessesesini yeniden düzenleyen söz konusu Genel Tebliği ile 482 nolu VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Sirkülerimizde İzaha davet müessesesi kısaca açıklanmıştır. İZAHA DAVET MÜESSESESİ HAKKINDA BİLGİ […]

2020/59 Bazı KDV ve stopaj oranları 31 Aralık 2020 tarihine kadar düşürülmüştür

Yeni Koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV oranları ve gelir vergisi stopaj oranları indirilmiştir. Yapılan vergi indirimleri 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 dönemindeki işlemlere uygulanacaktır. Vergi indirimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Uygulamanın detayları aşağıda özetlenmiştir. BAZI KDV ORANLARINDAKİ İNDİRİM […]

2020/58 Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamaları 1 Ay uzatıldı

Yeni koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük yasak uygulamaları yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Öte yandan, geçici süreli bu uygulamalara dönük olarak Cumhurbaşkanı’nın süre uzatımları konusunda yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 ve 2811 sayılı Kararları ile bu yetkilerini kullanarak, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük […]

2020/57 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz 2020 tarihli nüshasında yayınlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, mali mevzuatta aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. • TBMM bünyesinde 17 kişiden oluşan Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur. • İşsizlik sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile kısa çalışmaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. • İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, işçi […]

2020/56 2020 yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 09.07.2020 tarihli 54 sayılı Sirkülerinde; 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 sayılı […]

2020/55 1 Temmuz 2020 itibariyle Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 7.117,17 TL olarak belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 06.07.2020 tarih ve 368870 sayılı Genelge ile 1 Temmuz 2020 den itibaren geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavanı 7.117,17 TL olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin Genelge’ye Sirkülerimiz ekinde ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : […]

2020/54 Tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında da, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir. 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınarak döviz […]

2020/53 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

2016 yılında çıkarılan 9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile devlet yardımları uygulamasında sistemin etkinliğini ve esnekliğini artırmak amacıyla yatırımların proje bazlı desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmış bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu karar kapsamında, uygun bulunan ve desteklenmesine karar verilen büyük projeler için destekler sağlanmaktadır. 28.06.2020 Tarihli […]

2020/52 GEKAP Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulama esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde 29.06.2020 tarihinde “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin bir yazı yayımlamıştır. GEKAP uygulamasına ilişkin konuları açıklayan söz konusu yazıda bahsi geçen başlıca konular aşağıda […]