2020/74 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Cazibe merkezi, görece az gelişmiş bölgelerdeki (aşağıda yer alan 24 il) yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programdır. Program çerçevesinde, 24 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilen imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu:15-37), çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri desteklenmektedir. […]

2020/65 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teşvik Mevzuatı değiştirilmiştir

Yatırım teşvik sistemine ilişkin düzenlemeler, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı ile yapılmıştır. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Kararda, değişiklikler yapılmıştır. 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, bazı maddelerin yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki […]

2020/53 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

2016 yılında çıkarılan 9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile devlet yardımları uygulamasında sistemin etkinliğini ve esnekliğini artırmak amacıyla yatırımların proje bazlı desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmış bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu karar kapsamında, uygun bulunan ve desteklenmesine karar verilen büyük projeler için destekler sağlanmaktadır. 28.06.2020 Tarihli […]

2020/48 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

2635 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bu Karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde […]

2020/46 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi içindeki payı genel olarak düşük seviyelerdedir. Örneğin, Ocak Nisan 2020 döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi içindeki payı %3,5’tur. (https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dis-ticaret-istatistikleriaciklandi/1857256 ) Düşük teknoloji sanayi yapısı ülkemizin zenginleşmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Türkiye, ortayüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için […]