2021/8 Vadeli Çeklerde Süre Uzatımı Hamiline Yazılı Pay Senetleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete’nin 31351 sayılı 5. Mükerrer nüshasında yayımlanmış olan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’la bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ilişkin özet bilgi aşağıdadır; VADELİ ÇEKLERİN İBRAZ YASAĞI SÜRESİ UZATILDI 7262 sayılı Kanunun 26. maddesi ile; 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3’üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer […]

2021/5 2021’de TTK md. 1530 uygulamasında geçerli temerrüt faiz oranı %18,25 olarak belirlendi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinde yer alan ve mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere ilişkin olarak sözleşmelerde yer almayan yada sözleşmelerde bu konuyla ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25 olarak, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 385,00 TL olarak belirlenmiştir.        Konuya ilişkin T.C. Merkez […]

2020/102 Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Sermaye Şirketlerinin sermaye kaybı ve borca batıklık durumları, Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir. “3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu“ a) Çağrı ve bildirim yükümü MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır […]

2020/100 Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma

Bu sirkülerimizde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirleyen ve 19 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ kapsamında değerlendireceğiz. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 5. maddesine göre gerçek veya tüzel kişi olup […]

2020/81 Kar Dağıtım Kısıtlaması Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

7244 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle 6102 sayılı TTK’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile geçici süreli uygulanmak üzere, Şirket genel kurullarının kâr dağıtımlarına dönük yetkileri kısıtlanmış ve Cumhurbaşkanına kısıtlama süresini üç aya kadar uzatma ve kısaltma yetkisi verilmiştir. Kâr dağıtımı konusundaki kısıtlamalar konusu ECC Denetimin 2020/10, 2020/19, 2020/33 numaralı Sirkülerinde açıklanmıştır. Daha önce 30.09.2020 olarak belirlenen […]

2020/69 Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Dönük Kısıtlama 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında çıkarılan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile, Sermaye Şirketlerinin kâr dağıtımlarına dönük kısıtlamalar getirilmiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısıtlamaların uygulanma süresi, 2020 yılsonuna kadar uzatılmış olmaktadır. Kısıtlamayı düzenleyen, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’ncü maddesi, güncellenmiş bir şekilde aşağıdaki gibi […]

2020/43 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bugün (18,06,2020) yayınlanan Resmi Gazetede PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay’a kadar taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Bahsi geçen yönetmelik ekte yer almaktadır EK : Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

2020/33 Şirket Kâr Dağıtımı Sınırlamalarına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Şirketlerin kâr dağıtımına dönük düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yer almaktadır. Şirket genel kurulları, mevzuata uygun şekilde kâr dağıtımı yapmaya yetkilidirler. Diğer taraftan 7244 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 6102 sayılı TTK’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile geçici süreli uygulanmak üzere, Şirket genel kurullarının kâr dağıtımlarına dönük yetkileri kısıtlanmıştır. (Kâr dağıtımı konusundaki kısıtlamalar, ECC Denetim […]

2020/10 Ticaret Bakanlığı’nın Kâr Dağıtımını Sınırlamaya Dönük Yazısı

Ticaret Bakanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 50035491-431.04 sayılı yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin kâr dağıtımlarını sınırlandırmaya dönük ifadeler yer almaktadır. Ekte yer alan söz konusu yazıda, Şirketlerin öz kaynaklarını korumak gerekçesiyle şirket genel kurullarında aşağıdaki şekilde kararlar alınması gerektiği belirtilmiştir 2018 ve öncesi dönemlere ait geçmiş yıllar kârlarının dağıtıma konu edilmemesi, 2019 […]