2020/69 Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Dönük Kısıtlama 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında çıkarılan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile, Sermaye Şirketlerinin kâr dağıtımlarına dönük kısıtlamalar getirilmiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısıtlamaların uygulanma süresi, 2020 yılsonuna kadar uzatılmış olmaktadır. Kısıtlamayı düzenleyen, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’ncü maddesi, güncellenmiş bir şekilde aşağıdaki gibi […]

2020/43 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bugün (18,06,2020) yayınlanan Resmi Gazetede PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay’a kadar taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Bahsi geçen yönetmelik ekte yer almaktadır EK : Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

2020/33 Şirket Kâr Dağıtımı Sınırlamalarına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Şirketlerin kâr dağıtımına dönük düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yer almaktadır. Şirket genel kurulları, mevzuata uygun şekilde kâr dağıtımı yapmaya yetkilidirler. Diğer taraftan 7244 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 6102 sayılı TTK’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile geçici süreli uygulanmak üzere, Şirket genel kurullarının kâr dağıtımlarına dönük yetkileri kısıtlanmıştır. (Kâr dağıtımı konusundaki kısıtlamalar, ECC Denetim […]

2020/10 Ticaret Bakanlığı’nın Kâr Dağıtımını Sınırlamaya Dönük Yazısı

Ticaret Bakanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 50035491-431.04 sayılı yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin kâr dağıtımlarını sınırlandırmaya dönük ifadeler yer almaktadır. Ekte yer alan söz konusu yazıda, Şirketlerin öz kaynaklarını korumak gerekçesiyle şirket genel kurullarında aşağıdaki şekilde kararlar alınması gerektiği belirtilmiştir 2018 ve öncesi dönemlere ait geçmiş yıllar kârlarının dağıtıma konu edilmemesi, 2019 […]