2020/66 Emlak Vergisine esas 2021 yılı bina normal inşaat metrekare maliyetleri belirlenmiştir

Emlak Vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş olup, belirlenen bu tutarlar 1 Eylül 2020 Tarih, 31231 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77 seri no’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir Buna göre, emlak vergisine konu olan normal binaların […]

2020/65 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teşvik Mevzuatı değiştirilmiştir

Yatırım teşvik sistemine ilişkin düzenlemeler, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı ile yapılmıştır. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Kararda, değişiklikler yapılmıştır. 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, bazı maddelerin yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki […]

2020/64 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

31 Ağustos 2020 Tarih, 31230 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi iki ay daha uzatılmıştır. Daha önce 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay (2020/58 Sayılı Sirkülerimiz) uzatılan kısa çalışma ödeneği uzatılan bu süreden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır. Buna göre, işverenler yeni bir başvuru […]

2020/63 Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine İlişkin KDV oranı %8 den %1’e düşürülmüştür

30 Ağustos 2020 tarih, 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2913 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile ; 24.12.2007 tarihli 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 6. Maddesinden sonra gelmek üzere […]

2020/62 Bazı Otomobillerin ÖTV Matrahlarında ve Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

30 Ağustos 2020 Tarih, 31229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P numaralı otomobillerin bazılarının özel tüketim vergisi matrahları ile ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. Yapılan değişiklikle, 1600 cm3’ten düşük benzinli ve dizel otomobillerde geçerli olan 70.000 TL olan eşik […]

2020/61 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi dairelerine verilen Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında birleştirilmiştir. Birleşik beyannamenin internet vergi dairesi üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmesi gerekmektedir. Uygulamaya Türkiye genelinde kademeli bir geçiş öngörülmüş ve 01.08.2020 tarihi itibariyle […]

2020/60 İzahata Davet konusundaki 519 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Resmi Gazete’nin 30 Temmuz 2020 tarihli nüshasında 519 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğ’de Vergi Usul Kanunu’nun 370’nci maddesinde düzenlenen İzaha Davet müessesesini yeniden düzenleyen söz konusu Genel Tebliği ile 482 nolu VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Sirkülerimizde İzaha davet müessesesi kısaca açıklanmıştır. İZAHA DAVET MÜESSESESİ HAKKINDA BİLGİ […]

2020/59 Bazı KDV ve stopaj oranları 31 Aralık 2020 tarihine kadar düşürülmüştür

Yeni Koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV oranları ve gelir vergisi stopaj oranları indirilmiştir. Yapılan vergi indirimleri 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 dönemindeki işlemlere uygulanacaktır. Vergi indirimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Uygulamanın detayları aşağıda özetlenmiştir. BAZI KDV ORANLARINDAKİ İNDİRİM […]

2020/58 Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamaları 1 Ay uzatıldı

Yeni koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük yasak uygulamaları yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Öte yandan, geçici süreli bu uygulamalara dönük olarak Cumhurbaşkanı’nın süre uzatımları konusunda yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 ve 2811 sayılı Kararları ile bu yetkilerini kullanarak, kısa çalışma ve işçi çıkarmaya dönük […]

2020/57 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz 2020 tarihli nüshasında yayınlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, mali mevzuatta aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. • TBMM bünyesinde 17 kişiden oluşan Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur. • İşsizlik sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile kısa çalışmaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. • İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, işçi […]