2020/50 SPK Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği

Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2020 tarihli nüshasında Sermaye Piyasası Kurulu II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi Şirketleri ve bunların ortaklarını ilgilendiren söz konusu Tebliğ uyarınca, önemli işlemlerin gerçekleşmesi halinde, ilgili genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa […]

2020/49 Mali Tatil Uygulaması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında her yıl Temmuz ayının 1 ila 20’si arasındaki süre Mali Tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre, bu yıl 1 – 20 Temmuz 2020 dönemi mali tatildir. Mali tatilde, vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarında geçerli olan bazı sürelerin işlemesi durur veya uzar. Ayrıca istisnalar dışında vergi incelemeleri ve […]

2020/48 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

2635 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bu Karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde […]

2020/47 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Tarihleri Yeniden Belirlenmiştir

19 Haziran 2020 tarihli 2020/44 sayılı Sirkülerimiz ile sizlere, bazı kişiler için VERBİS siciline kayıt sürelerinin 30 Haziran 2020 tarihinde dolacağı konusunu hatırlatmıştık. Öte yandan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23 Haziran 2020 tarihli Kararı ile söz konusu süre 30 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır. Detaylar aşağıda yer almaktadır 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi […]

2020/46 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi içindeki payı genel olarak düşük seviyelerdedir. Örneğin, Ocak Nisan 2020 döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi içindeki payı %3,5’tur. (https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dis-ticaret-istatistikleriaciklandi/1857256 ) Düşük teknoloji sanayi yapısı ülkemizin zenginleşmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Türkiye, ortayüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için […]

2020/45 65 Yaş Üstü Kişilerin Mücbir Sebep Durumları

Korona virüs salgın tedbirleri kapsamında, bir süredir 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma tedbirleri uygulanmaktaydı. 65 yaş üstü kişiler için geçerli sokağa çıkma yasakları, İçişleri Bakanlığı’nın aşağıdaki genelgeleriyle kademeli olarak kaldırılmış veya gevşetilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mayıs 2020 tarihli genelgesiyle, işletme sahibi kişiler için sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 10 Haziran 2020 tarihli […]

2020/44 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Tarihleri ile İlgili Hatırlatma

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Veri sorumlularına, 6698 sayılı Kanunla Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiş olmasının amacı; Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın, Kişisel verilerin gelişi güzel işlenmesinin önüne geçilerek bu alanda veri sorumlularının kişisel veri işlemesi faaliyetlerinin disiplin […]

2020/43 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bugün (18,06,2020) yayınlanan Resmi Gazetede PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay’a kadar taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Bahsi geçen yönetmelik ekte yer almaktadır EK : Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

2020/42 E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi Hakkında Hatırlatma

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesi elektronik ortamda düzenlenebilen belgelere, bu belgelerde bulunması gereken bilgilere, geçiş süreçlerine, kapsamlarına, bu uygulamalara dâhil olan mükelleflere ve cezai müeyyidelere ilişkin hükümler yer almaktadır. E-İrsaliye, VUK md. 230’a göre kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin düzenlemeleri kapsayan bir […]

2020/41 Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Faiz Oranı % 10 olarak belirlenmiştir

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 maddeleri uyarınca, mükellefler (64 sayılı VUK Sirküleri ile vadeli çekleri dahil olmak üzere) senede bağlanmış vadeli alacaklarını ve borçlarını, değerleme gününün değerine indirgeyebilirler. Oluşan faizler ise dönem gelir tablosuyla ilişkilendirilir.. Banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki vergi mükellefleri, Türk Lirası cinsinden olan alacak ve borçlarının reeskont hesaplamasında, Türkiye Cumhuriyet […]