2021/3 2021 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı 2. mükerrer nüshasında 2021 yılında uygulanacak GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) tutarları yayımlanmıştır. 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı (%9,11) olarak açıklanmıştır. Yeniden değerleme oranı da kullanılarak, 2020 yılında geçerli olan GEKAP tutarları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği ile […]

2021/2 2021 yılı Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 28 Aralık 2020 tarihi itibariyle 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemiştir. Komisyon kararına göre, günlük brüt asgari ücret 119,25 TL, aylık asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2021 yılı için geçerli aylık asgari ücret, (bekar, […]

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020 tarihli 31349 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de […]

2020/104 İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarih 31350 sayılı nüshasında yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren (2 ay) daha uzatılmıştır. İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İŞ AKİTLERİNİN FESİH YASAĞI 17 MART 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR. İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde 7244 sayılı Kanunla […]

2020/103 7256 sayılı Kanun Borç Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarih 31350 sayılı nüshasında 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ile 4 maddesinde (13 ve 14. fıkralarındakiler hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde yer alan sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Buna göre […]

2020/102 Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Sermaye Şirketlerinin sermaye kaybı ve borca batıklık durumları, Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir. “3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu“ a) Çağrı ve bildirim yükümü MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır […]

2020/101 Bazı Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Ekte yer alan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tütün mamullerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile bazı tütün mamullerindeki ÖTV oranları %67 den %63’e indirilmekle birlikte bu tütün mamullerindeki asgari maktu tutarlar %7 oranında artırılmıştır. Söz konusu vergi oran ve tutarları aşağıdaki […]

2020/100 Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma

Bu sirkülerimizde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirleyen ve 19 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ kapsamında değerlendireceğiz. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 5. maddesine göre gerçek veya tüzel kişi olup […]

2020/99 Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa ve Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler

“Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. (Karar metni için lütfen tıklayınız.) Kararın uygulanmasına dönük usul ve esasları düzenleyen Genel Tebliğ 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazate’de yayınlanmış ve uygulamanın esasları şekillenmiştir. 3323 sayılı bu Karar’da yer alan destek programından yararlanma […]

2020/98 Mevduat ve Katılım Hesaplarındaki Geçici Olarak Düşürülen Stopaj Oranları 31 Mart 2021’e kadar açılan Hesaplarda Uygulanmaya Devam Edecektir

Resmi Gazete’nin 23 Aralık 2020 Sayılı nüshasında yer alan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanan tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır . 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1’nci maddesi uyarınca, serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan tevkifat uygulamasına 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde […]